Profesyonel Koçluk - Homeopat Rita Berta KAYA

Profesyonel Koçluk

28 Kasım 2022 ritakaya Yorumlar Kapalı

Profesyonel Koçluk Becerileri

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Ustalaşmış bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar.

Koçlar bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları;

* Müşterinin ulaşmak istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak,
* Müşterinin kendini keşfetmesini teşvik etmek,
* Müşterinin ürettiği çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak,
* Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir kılmaktır.

Bu süreç, müşterilere liderlik becerilerini geliştirirken ve potansiyellerini ortaya çıkarırken iş ve özel hayat ile ilgili görüşlerini önemli ölçüde geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Başarılı olmak için koç, hepsi hedef ile başlayan belli sorular sorar. Ayrıca koçluk ilişkisinde müşterilerin sorumlulukları şunlardır:

* Kendinize, zor sorulara, gerçeklere ve başarıya odaklanın.
* Başkalarının huylarını ve iletişimini gözlemleyin.
* Sezginize, varsayımlarınıza, duygularınıza ve sesinize kulak verin.
* Mevcut tasarruf, inanç ve huylara meydan okuyunuz ve hedeflerinize üstün bir halde hizmet eden yenilerini geliştirin.
* Yeni davranışlar öğrenirken ve aksilikler yaşadığınızda, kendinize karşı şefkat gösterin ve bu şefkati, aynı durumda başkaları için de gösterin.
* Herhangi bir durumu aydınlatmak ve hafifletmek için gülmece kullanarak kendi kendinizi çok ciddiye almamaya çalışın.
* Duygusal tepkiselliği önleyerek, hayal kırıklığı ve karşılanmayan beklentiler karşısında soğukkanlılığınızı sürdürün.
* Sürekli iç gözlem yapmaktan korkmadan, öncekinden daha fazlasına ulaşmak için cesaretli olun.

X